Site Aletleri


Farklar

Bu sayfanın seçili sürümü ile mevcut sürümü arasındaki farkları gösterir.

Karşılaştırma görünümüne bağlantı

İki taraf da önceki sürüm Önceki sürüm
anasayfa [18/08/2019 00:01]
sonsuz [Kültürlere Göre Tanrı - Tanrıça - Kahramanlar]
anasayfa [18/08/2019 00:34] (mevcut)
sonsuz [Kültürlere Göre Tanrı - Tanrıça - Kahramanlar]
Satır 27: Satır 27:
 [[slav-mitolojisi|Slav Mitolojisi]] ; [[yunan-mitolojisi|Yunan]] ya da [[Mısır mitolojisi]]nin aksine, Slav mitolojisi çalışmaları için ilk elden bulunabilecek kaynak azdır. Bazı çelişkili teorilere rağmen (örneğin Veles Kitabı) Slavlar'​ın Kiril ve Metodius'​un 862'te Slav topraklarına gelişlerinden önce herhangi bir alfabeye sahip oldukları kanıtlanamamıştır. Bu durum, bütün orijinal dini inanışların ve geleneklerin nesilden nesile sözlü kültür aracılığıyla geçmesine neden olmuştur. ​ [[slav-mitolojisi|Slav Mitolojisi]] ; [[yunan-mitolojisi|Yunan]] ya da [[Mısır mitolojisi]]nin aksine, Slav mitolojisi çalışmaları için ilk elden bulunabilecek kaynak azdır. Bazı çelişkili teorilere rağmen (örneğin Veles Kitabı) Slavlar'​ın Kiril ve Metodius'​un 862'te Slav topraklarına gelişlerinden önce herhangi bir alfabeye sahip oldukları kanıtlanamamıştır. Bu durum, bütün orijinal dini inanışların ve geleneklerin nesilden nesile sözlü kültür aracılığıyla geçmesine neden olmuştur. ​
  
-[[cin-mitolojisi|Çin Mitolojisi]] ; Tarihçiler Çin mitolojisinin MÖ 12. yüzyıl sıralarında oluşmaya başladığını varsaymaktadır. Çin mitolojisinin en önemli kısmı ise yazılı dönemde ortaya çıkmıştır. Çin mitolojisi, [[efsane:​çin-yaratılış|yaratılış]] mitleri, halk söylenceleri ile folklorik öğeler, tarihi olaylarla karışmış bir mit yapısı, efsanevi, tanrısal krallar barındıran yapısı ile göze çarpar. [[karakter:​Konfüçyüs]]ü unutmamak lazım elbetteki. [[efsane:​Çin Yeni Yılı]] aynı zamanda bir efsaneyi de içinde barındırır.+[[cin-mitolojisi|Çin Mitolojisi]] ; Tarihçiler Çin mitolojisinin MÖ 12. yüzyıl sıralarında oluşmaya başladığını varsaymaktadır. Çin mitolojisinin en önemli kısmı ise yazılı dönemde ortaya çıkmıştır. Çin mitolojisi, [[efsane:​çin-yaratılış|yaratılış]] mitleri, halk söylenceleri ile folklorik öğeler, tarihi olaylarla karışmış bir mit yapısı, efsanevi, tanrısal krallar barındıran yapısı ile göze çarpar. [[karakter:​Konfüçyüs]]ü unutmamak lazım elbetteki. [[efsane:​Çin Yeni Yılı]] aynı zamanda bir efsaneyi de içinde barındırır. Kadim bir uygarlık olan Çin aynı zamanda kendi astroloji inancına da sahiptir. [[Çin Astrolojisi]] sayfasından kısaca bakabilirsiniz,​ zamanla geliştirilecek sayfalardan birisidir.
  
 [[amerikan-mitolojisi|Amerikan Mitolojisi]] ; Amerika kıtasındaki mitolojiler buradaki çoklu kültürler kadar çeşitlidir ve bazıları kıtanın dışına taşınmıştır. Kuzey Kutbu'​ndaki yaratılış zamanında hayvan-insan varlıklarına hürmet edilmekteydi. Çünkü yaşayan her şey güç bağlantılıdır ve efsanevi inançlar doğal dünyaya yayılır. Kuzey ve Güney Amerika mitolojileri birbirinden çeşitli ve farklıdır. Aztek, Maya, Çipça ve İnkaların yanı sıra Kuzey ve Güney Amerika Yerlileri dağınık kabileler halinde yaşarlardı. Tek bir büyük uygarlıkları ve gelişmiş mitolojileri yoktu. Genellikle bitki ve hayvanlarda bir çeşit sihirli ya da olağanüstü gücün yaşadığına inanırlardı. [[amerikan-mitolojisi|Amerikan Mitolojisi]] ; Amerika kıtasındaki mitolojiler buradaki çoklu kültürler kadar çeşitlidir ve bazıları kıtanın dışına taşınmıştır. Kuzey Kutbu'​ndaki yaratılış zamanında hayvan-insan varlıklarına hürmet edilmekteydi. Çünkü yaşayan her şey güç bağlantılıdır ve efsanevi inançlar doğal dünyaya yayılır. Kuzey ve Güney Amerika mitolojileri birbirinden çeşitli ve farklıdır. Aztek, Maya, Çipça ve İnkaların yanı sıra Kuzey ve Güney Amerika Yerlileri dağınık kabileler halinde yaşarlardı. Tek bir büyük uygarlıkları ve gelişmiş mitolojileri yoktu. Genellikle bitki ve hayvanlarda bir çeşit sihirli ya da olağanüstü gücün yaşadığına inanırlardı.