Site Aletleri


Farklar

Bu sayfanın seçili sürümü ile mevcut sürümü arasındaki farkları gösterir.

Karşılaştırma görünümüne bağlantı

İki taraf da önceki sürüm Önceki sürüm
efsane:adonis [11/05/2019 17:22]
sonsuz
efsane:adonis [11/05/2019 17:22] (mevcut)
sonsuz
Satır 9: Satır 9:
 İlkçağ yazarlarını çok etkileyen bu efsaneye ilkin Homeros'​ta rastlanır. Odysseia'​da (XIX, 518) anlatıldığına göre, Aedon Pandareos'​un kızı ve Thebai-li Zethos'​un karışıdır. Zethos'​un kardeşi Amphion Niobe ile evlenip çok çocuğu olduğu halde, Aedon'​la Zethos'​un yalnız bir çocukları olur: Itylos. Aedon eltisini kıskanır ve bir gece en büyük oğlunu uykusunda öldürmeye kalkışır,​ ne var ki yanılır, karanlıkta Ni-obe'​nin oğlunu değil de kendi çocuğunu öldürür. Tanrılar Aedon'​a acıyıp onu bir bülbüle dönüştürürler. (2) Miletos efsanesi şöyledir: Aedon Milet'​li Pandareos'​un kızı ve Polytekhnos adlı sanatçının karışıdır. Kocasıyla birlikte Kolophon'​ da mutlu günler yaşarlar, İtys adında bir oğulları olur. Ama mutlulukları başlarına vurur, gurura kapılırlar-. Zeus ile Hera'​dan daha mutlu bir çift olmakla övündükleri için, Hera ceza olarak kavga tanrıçası Eris'i sokar aralarına. Karı koca birbirleriyle yarışmaya girişirler,​ Polytekhnos araba yapmakta, Aedon kumaş dokumakta. Kim daha çabuk bitirecek-se,​ öbürüne bir hizmetçi bulup getirecektir. Yarışmayı Aedon kazanır, kocası da gider Efes'​ten onun kız kardeşi Khelidon'​u (Yun. Kırlangıç) alır, yolda onu kirletir, saçlarını kesip köle kılığına sokar ve kız kardeşine kim olduğunu bildirirse, onu öldüreceğini söyleyerek Aedon'​a verir. Aedon kız kardeşinin bir gün çeşme başında dert yandığını duyunca, onu tanır. İki kız kardeş öç almaya karar verirler, İtys'​i öldürüp pişirirler ve babasına yedirirler. Polytekhnos işin farkına varınca çılgına döner, İM kız kardeşi öldürmek ister. Zeus araya girer ve birini bülbül, öbürünü kırlangıç haline sokar. (3) Atina efsanesi: Tragedya yazarlarının ve özellikle Sophokles'​in yitik “Tereus” traged yasında anlatıldığı gibi, Prokne ile Philomela Atina kralı Pandion'​un kızlarıdır. Prokne Trakya kralı Tereus'​la evlenir ve İtys adlı bir oğulları olur. Ama Tereus Philomela ile de sevişir ve olup biteni kız kardeşine anlatmasın diye dilini koparır. İki kız kardeş İtys'​i kesip babasına yedirmekle öç alırlar. Tanrılar Prokne'​yi bülbül, Philomela'​yı kırlangıç (başka bir anlatıma göre adı güzel sesli anlamına gelen Philomela bülbül olur), Tereus'​u da hüthüt kuşuna dönüştürürler. Aristophanes “Kuşlar” komedyasında bu dramı Hüthüt'​ün ağzından şöyle anlatır: ​ İlkçağ yazarlarını çok etkileyen bu efsaneye ilkin Homeros'​ta rastlanır. Odysseia'​da (XIX, 518) anlatıldığına göre, Aedon Pandareos'​un kızı ve Thebai-li Zethos'​un karışıdır. Zethos'​un kardeşi Amphion Niobe ile evlenip çok çocuğu olduğu halde, Aedon'​la Zethos'​un yalnız bir çocukları olur: Itylos. Aedon eltisini kıskanır ve bir gece en büyük oğlunu uykusunda öldürmeye kalkışır,​ ne var ki yanılır, karanlıkta Ni-obe'​nin oğlunu değil de kendi çocuğunu öldürür. Tanrılar Aedon'​a acıyıp onu bir bülbüle dönüştürürler. (2) Miletos efsanesi şöyledir: Aedon Milet'​li Pandareos'​un kızı ve Polytekhnos adlı sanatçının karışıdır. Kocasıyla birlikte Kolophon'​ da mutlu günler yaşarlar, İtys adında bir oğulları olur. Ama mutlulukları başlarına vurur, gurura kapılırlar-. Zeus ile Hera'​dan daha mutlu bir çift olmakla övündükleri için, Hera ceza olarak kavga tanrıçası Eris'i sokar aralarına. Karı koca birbirleriyle yarışmaya girişirler,​ Polytekhnos araba yapmakta, Aedon kumaş dokumakta. Kim daha çabuk bitirecek-se,​ öbürüne bir hizmetçi bulup getirecektir. Yarışmayı Aedon kazanır, kocası da gider Efes'​ten onun kız kardeşi Khelidon'​u (Yun. Kırlangıç) alır, yolda onu kirletir, saçlarını kesip köle kılığına sokar ve kız kardeşine kim olduğunu bildirirse, onu öldüreceğini söyleyerek Aedon'​a verir. Aedon kız kardeşinin bir gün çeşme başında dert yandığını duyunca, onu tanır. İki kız kardeş öç almaya karar verirler, İtys'​i öldürüp pişirirler ve babasına yedirirler. Polytekhnos işin farkına varınca çılgına döner, İM kız kardeşi öldürmek ister. Zeus araya girer ve birini bülbül, öbürünü kırlangıç haline sokar. (3) Atina efsanesi: Tragedya yazarlarının ve özellikle Sophokles'​in yitik “Tereus” traged yasında anlatıldığı gibi, Prokne ile Philomela Atina kralı Pandion'​un kızlarıdır. Prokne Trakya kralı Tereus'​la evlenir ve İtys adlı bir oğulları olur. Ama Tereus Philomela ile de sevişir ve olup biteni kız kardeşine anlatmasın diye dilini koparır. İki kız kardeş İtys'​i kesip babasına yedirmekle öç alırlar. Tanrılar Prokne'​yi bülbül, Philomela'​yı kırlangıç (başka bir anlatıma göre adı güzel sesli anlamına gelen Philomela bülbül olur), Tereus'​u da hüthüt kuşuna dönüştürürler. Aristophanes “Kuşlar” komedyasında bu dramı Hüthüt'​ün ağzından şöyle anlatır: ​
  
-''​yan garip bülbülüm,​ uyan,+yan garip bülbülüm,​ uyan,
 Çöz tanrısal dilini, Çöz tanrısal dilini,
 Dök yüreğinde ki acılan, Dök yüreğinde ki acılan,
Satır 23: Satır 23:
 Tanrı koroları kursun yukarda, Tanrı koroları kursun yukarda,
 Ve ölümsüz dudaklarından çıkan ezgiler Ve ölümsüz dudaklarından çıkan ezgiler
-Karışsın sesine mutlu yüceliklerde.''​+Karışsın sesine mutlu yüceliklerde.