Site Aletleri


Eski Kelt Galler ve İngiliz Mitolojisi

Erkek

Abandinus - Muhtemelen akarsu tanrısı

Abellio - (Abelio, Abelionni) Elma ağacı tanrısı

Alaunus - (Fin) Güneş tanrısı

Alisanos - (Alisaunus) Şifa ve kehanet tanrısı

Ambisagrus - Gökgürültüsü ve şimşek tanrısı

Anextiomarus - (Anextlomarus, Anextlomara) Güneş tanrısı

Atepomarus - Güneş tanrısı

Arvernus - kabile tanrısı

Arausio - Su tanrısı

Babdah - Savaş alanında avlanan ve ölü kanı ve cesetlerle beslenen Kunduz.

Barinthus - (Manannán mac Lir) Deniz ve su tanrısı

Belatu-Cadros - (Belatucadros, Belatucadrus, Balatocadrus, Balatucadrus, Balaticaurus, Balatucairus) - Savaş tanrısı

Borvo - (Bormo, Bormanus) Mineral ve sıcak su kaynağı tanrısı

Buxenus - Box(Bux) ağacı tanrısı

Camulos - (Camulus, Camulos) Savaş tanrısı

Canetonnessis - Savaş tanrısı

Cernunnos - Boynuzlu erkek tanrı

Cicolluis - Güç tanrısı

Cimbrianus - Merkür, ticaret, fayda tanrısı

Cissonius - (Cisonius, Cesonius) Ticaret tanrısı

Cnabetius - Orak, çoban ve sürü tanrısı

Cocidius - Savaş tanrısı

Condatis -Akarsuların birleşme tanrısı

Contrebis - (Contrebis, Contrebus) Şehir tanrısı

Dii Casses -

Dis Pater - (Dispater) Yeraltı tanrısı

Esus - (Hesus)

Fagus - Kayın ağacı tanrısı Hooded Spirits

Grannos - (Gramnos, Gramnnos) Şifa ve mineral kaynağı tanrısı

Icaunus - Nehir tanrısı

Intarabus -

Iovantucarus - Gençliğin koruyucusu

Joehaynus - Bıçakların tanrısı

Lenus - Şifa tanrısı

Leucetios - (Leucetius) Şimşek tanrısı

Lugus - Esus, Toutatis ve Taranis'ın toplam gücüne sahip tanrı, üçlemenin birleşimi

Luxovius - (Luxovius)Şehir suları tanrısı

Maponos - (Maponus)Gençlik tanrısı

Mogons - (Moguns) Güç ve mükemmellik tanrısı

Moritasgus - Güneş tanrısı

Mullo - Şifa tanrısı (özellikle göz hastalıkları için şifacı olduğu sanılıyor)

Nemausus - Uzmanlık tanrısı

Nerius - Şifa tanrısı

Nodens - (Nudens, Nodons) Şifa, deniz, avlanma ve köpeklerin tanrısı

Ogmios - Güzel söz söyleme ve kanun tanrısı

Robur - Meşe ağacı tanrısı

Rudianos - Savaş tanrısı

Segomo - Savaş tanrısı

Smertrios - (Smertios, Smertrius) Savaş tanrısı

Sucellos - (Sucellus, Sucellos) Tarım, orman ve alkollü içecek tanrısı

Taranis - Şimşek tanrısı

Toutatis - (Caturix, Teutates) Üçlü tanrı

Veteris - (Vitiris, Vheteris, Huetiris, Hueteris) Ozan, nebi, kahin ve savaşçı tanrı

Virotutis - Güneş tanrısı

Visucius - Ticaret ve alım-satım tanrısı

Vindonnus - Güneş tanrısı

Vinotonus - Sürü tanrısı

Vosegus - Departman tanrısı

Zacharus - Hırsızlık tanrısı

Kadın

Abnoba - Orman ve nehir tanrıçası

Adsullata - Şifa tanrıçası

Aericura - Kehanet ve savaş tanrıçası

Agrona - Savaş tanrıçası

Ancamna - Su ve şifalı kaynak tanrıçası

Andarta - Savaş ve kararsızlık tanrıçası

Andraste - Zafer savaşçısı tanrıça

Arduinna - Yükseklik ve orman tanrıçası

Aufaniae - Eski ana tanrıça

Arnemetia - Kutsal koruluk ve şifalı su tanrıçası

Artio - Hasat, verimlilik ve doğurganlık tanrıçası

Aventia -

Aveta - Ebelik tanrıçası

Belisama - Yaz ışıltısı tanrıçası

Brigantia - Su ve savaş tanrıçası

Britannia - Koruyucu tanrıça

Camma -

Campestres -

Clota - Su ve nehir tanrıçası

Coventina - Ebelik ve şifa tanrıçası

Damara -

Damona - Şifa ve bereket tanrıçası

Dea Matrona -

Dea Sequana -

Debranua - Hız ve şişmanlığın tanrıçası

Epona - Atlı bereket ve sağ kalma tanrıçası

Erecura -

Icovellauna - Şifalı su tanrıçası

Litavis - Koruyucu tanrıça

Mairiae -

Nantosuelta - Kunduz ve ruh taşıyıcı tanrıça

Nemetona - Kutsal orman, koru tanrıçası

Ritona (Pritona) - Kehanet ve şifalı su tanrıçası

Rosmerta - Şifa ve bolluk tanrıçası

Sabrina - Hızlı akan suların tanrıçası

Senua -

Sequana - Seine Nehri'nin koruyucu tanrıçası

Sirona - Şifa, yeniden doğum ve yılan tanrıçası

Suleviae - Ebelik tanrıçası

Sulis - Şifa tanrıçası

Tamesis - Akarsu tanrıçası

Verbeia - Nehir taşmasının simgesi tanrıça