Site Aletleri


Farklar

Bu sayfanın seçili sürümü ile mevcut sürümü arasındaki farkları gösterir.

Karşılaştırma görünümüne bağlantı

İki taraf da önceki sürüm Önceki sürüm
irlanda-mitoloji-karakterleri [01/05/2019 22:37]
sonsuz [Kadın]
irlanda-mitoloji-karakterleri [23/06/2019 19:30] (mevcut)
sonsuz
Satır 1: Satır 1:
 ====== İrlanda Mitoloji Karakterleri ====== ====== İrlanda Mitoloji Karakterleri ======
 +
 +==== Tanrıça Morrigan ====
 +
 +
 +Mórrígan veya Morrígan ("​Büyük Tanrıça"​ veya "​Hayalet Tanrıça"​),​ Morrígu, Morríghan veya Mor-Ríoghain olarak, zaman zamansa çoğul bir şekildeMorrígna olarak da anılan İrlanda mitolojisi figürü. Her ne kadar metinlerde açık bir şekilde bir tanrıça olarak tanımlanmasa da, önceleri bir tanrıçaymış gibi gözükmektedir.
 +
 +{{:​tanrica-morrigan.jpg|}}
 +
 +Egemenlik, kehânet, savaş ve savaş alanındaki ölümle ilişkilendirilen Morrígan gerek tek başına gerekse üçlü tanrıça olarak ele alınabilir. bununla birlikte üçlü tanrıça gruplaması kesin değildir; en yaygın üçlü Morrígan, Badb, ve Machayken Nemain, Fea, Anann ve diğerleriyle de üçlü tanrıça görüldüğüne rastlanılabilir. Üçlü tanrıça formunda üçlemeyi oluşturan tanrıçaların her birinin savaşın farklı bir yönünü temsil ettiği söylenebilir. Genel olarak Morrígan, Cermen Valkyrielerle karşılaştırılabilecek bir tür savaş tanrıçası olsa da, özellikle büyükbaş hayvanlarla ilişkilendirilmiş olması zenginlik, bereket ve toprak ile de ilgili bir rolü olduğu fikrini yaratmıştır.
 +Genellikle karga veya kuzgun formunda olan Morrígan'​ın karga formunda savaşçıların üzerinde uçtuğuna inanılır, Ulster Döngüsüde ise yılanbalığı,​ kurt ve inek formlarını almaktadır.
 +
 +==== Ulster Döngüsü ====
 +
 +
 +İrlanda mitolojisi, Hıristiyanlık öncesi İrlandalılara ait mitolojilerin günümüze kadar taşınan kalıntılardır. Hıristiyanlık'​a geçiş sürecinde mitolojinin bütünüyle saklanamamasına rağmen, Orta Çağ İrlanda edebiyatında dini anlamlarından yoksun bir biçimde korunarak günümüze kadar ulaşmıştır.
 +
 +Kelt mitolojisinin dalları arasında en kapsamlı ve en korunmuş olanı İrlanda mitolojisidir. El yazmalarının birçoğu kaybolmuş olsa da, kalıntılardan dört belirgin döngü tanımlanmıştır:​ Mitolojik Döngü, Ulster Döngüsü, Fenian Döngüsü ve Tarihi Döngü.
 +
 +Ayrıca bu döngülerde yeri olmayan mitolojik metinler de bulunmaktadır.
 +
 +Morrígan'​ın ilk görüldüğü anlatılar Ulster Döngüsündeki hikâyelerdir ki bu hikâyelerde tek bir birey olarak betimlenir, hikâyelerin kahramanı Cúchulainn ile belirsiz bir ilişkisi vardır. Táin Bó Regamna'​de,​ Cúchulainn,​ Morrígan ile, Morrígan Cúchulainn'​in bölgesinden bir düveyi götürürken görür. Morrígan'​ı tanımayan Cúchulainn,​ ona meydan okur ve hakaret eder; bu sebeple de onun düşmanlığını kazanır. Bir sürü tehditte bulunan Morrígan ise, gelecekteki bir savaşta Cúchulain'​in öldürüleceği kehânetinde de bulunur. Ona garip bir şekilde, "Senin ölümünü koruyorum"​ der.
 +
 +Morrígan ayrıca, Táin Bó Cuailngede ve Cúchulainn'​in ölümünü anlatan masalın bir sürümünde de geçer.