Site Aletleri


Farklar

Bu sayfanın seçili sürümü ile mevcut sürümü arasındaki farkları gösterir.

Karşılaştırma görünümüne bağlantı

İki taraf da önceki sürüm Önceki sürüm
mitolojide-kahramanlar-karakterler [22/05/2019 16:00]
sonsuz
mitolojide-kahramanlar-karakterler [08/06/2019 17:01] (mevcut)
sonsuz
Satır 78: Satır 78:
 Karısı Arete'​ye saygısı da Homeros destanlarında görülen kadına değer vermenin daha yüksek bir aşamasını yansıtır. Kadın, adı üstünde Erdem'​in kendisidir ve erkeğin başaramadığı bazı edimleri daha bir incelikle, duyarlıkla,​ insanseverlikle yerine getirebilir diye saymakta, sevmektedir onu. Phaiak'​ların sarayında asıl onun sözü geçmektedir. Nausika-a da bunu bildiği içindir ki, Odysseus'​un saraya varınca dosdoğru Arete'​nin dizlerine kapanmasını salık verir ona (Od. VI, 310 vd.). Konukseverlikte de, cömertlikte de ilk işmarı veren Arete'​dir,​ yalnız Alkinoos değil, bütün Phaiak önderleri de danışmanları da uyarlar sözüne. Yatağı o yapar, sandığı o hazırlar, rahatını o sağlar konuğun. Anasının kızı olan Nausikaa da kurtarmamış mıydı Odysseus'​u ölümden? (Nausikaa). Erkeği kadınsız olarak düşünmek olanaksızdır Homeros destanlarında. Kadın erkeğin mutluluğudur. Odysseia'​ya üstün uygarlık havasını veren kişiler Arete, Nausikaa, Penelope gibi insanlığın daha ince, daha duyarlı ve becerikli yönünü simgeleyen kadınlardır. Karısı Arete'​ye saygısı da Homeros destanlarında görülen kadına değer vermenin daha yüksek bir aşamasını yansıtır. Kadın, adı üstünde Erdem'​in kendisidir ve erkeğin başaramadığı bazı edimleri daha bir incelikle, duyarlıkla,​ insanseverlikle yerine getirebilir diye saymakta, sevmektedir onu. Phaiak'​ların sarayında asıl onun sözü geçmektedir. Nausika-a da bunu bildiği içindir ki, Odysseus'​un saraya varınca dosdoğru Arete'​nin dizlerine kapanmasını salık verir ona (Od. VI, 310 vd.). Konukseverlikte de, cömertlikte de ilk işmarı veren Arete'​dir,​ yalnız Alkinoos değil, bütün Phaiak önderleri de danışmanları da uyarlar sözüne. Yatağı o yapar, sandığı o hazırlar, rahatını o sağlar konuğun. Anasının kızı olan Nausikaa da kurtarmamış mıydı Odysseus'​u ölümden? (Nausikaa). Erkeği kadınsız olarak düşünmek olanaksızdır Homeros destanlarında. Kadın erkeğin mutluluğudur. Odysseia'​ya üstün uygarlık havasını veren kişiler Arete, Nausikaa, Penelope gibi insanlığın daha ince, daha duyarlı ve becerikli yönünü simgeleyen kadınlardır.
  
 +**Alkyoneus:​** Gök ile Toprak tanrıların meydana getirdikleri devler arasında en güçlülerinden biri. Hesiodos'​un Theogonia'​sında adı geçmez, Makedonya'​daki devler savaşına katılmış,​ ama onu yere sermek olanaksızmış,​ çünkü anası Toprağın üstüne düştükçe doğrulur, kalkarmış. Herakles bu yüzden onu sırtlanıp başka bir ülkeye götürmüş ve bir okla öldürmüş (Herakles). (2) Delphoi'​li güzel bir delikanlı. Ülkeyi kana boyayan Lamia canavarına yem olmak üzere seçilmiş. Yolda rastladığı bir başka delikanlı onun yerine kurban olmayı kabul etmiş, canavarın mağarasına girmiş, onu kafasından yakalayarak yere çalmış ve ezmiş (Lamia).
 +
 +**Alpos:** Sicilya'​da yaşayan korkunç bir dev. Yolcuları pusuya düşürür,​ kayalar altında ezer, sonra yermiş. Bu devi tanrı Dionysos öldürmüş:​ Thyrsos değneğini boynuna atınca, dev çarpılıp denize, altında Typhon devinin bulunduğu adanın yanına düşmüş.
 +
 +----
 ~~DISQUS~~ ~~DISQUS~~