Site Aletleri


Farklar

Bu sayfanın seçili sürümü ile mevcut sürümü arasındaki farkları gösterir.

Karşılaştırma görünümüne bağlantı

İki taraf da önceki sürüm Önceki sürüm
toplum-mitoloji [13/05/2019 20:11]
sonsuz [Toplum Mitoloji İlişkileri]
toplum-mitoloji [13/05/2019 20:11] (mevcut)
sonsuz [Arap Mitolojisi]
Satır 65: Satır 65:
  
 Arap mitolojisindeki yaratılış evrenin düz ve Kaf Dağı‟nı da içeren ve bulunulan her yerin dağlarla çevrili olduğuna inanılmıştır. Dünya “Bahamut” denilen balığın sırtında duran öküz tarafından ayakta durmaktadır. Bahamut okyanusta yüzmektedir. Okyanus bir kabın içerisinde olup, o kap meleğin ve cinin sırtında durmaktadır. İslamiyet‟ten önce “Kâbe” adlı bir tapınım merkezinin yokluğu söz konusu olup yerine ziyaret merkezli putlar, dikili taşlar ve kutsal ağaçlar bulunmaktadır. Günümüzde de söz konusu olan Zemzem suyu o dönemlerde de kutsallığını taşımaktadır. Kâbe‟nin bulunduğu Mekke şehri günümüzde olduğu gibi geçmişte de Araplarca kutsal olarak sayılmaktadır. Arap mitolojisindeki yaratılış evrenin düz ve Kaf Dağı‟nı da içeren ve bulunulan her yerin dağlarla çevrili olduğuna inanılmıştır. Dünya “Bahamut” denilen balığın sırtında duran öküz tarafından ayakta durmaktadır. Bahamut okyanusta yüzmektedir. Okyanus bir kabın içerisinde olup, o kap meleğin ve cinin sırtında durmaktadır. İslamiyet‟ten önce “Kâbe” adlı bir tapınım merkezinin yokluğu söz konusu olup yerine ziyaret merkezli putlar, dikili taşlar ve kutsal ağaçlar bulunmaktadır. Günümüzde de söz konusu olan Zemzem suyu o dönemlerde de kutsallığını taşımaktadır. Kâbe‟nin bulunduğu Mekke şehri günümüzde olduğu gibi geçmişte de Araplarca kutsal olarak sayılmaktadır.
 +
 +~~DISQUS~~